KSAMEU ATURA'T

És un programa d’Acció educativa que neix l’any 2012 i que s’executa mitjançant acords de col·laboració que la Fundació Sant Vicenç de Paül té subscrits amb tots els Instituts de Figueres i l’Institut de Vilafant; un equip de dos educadors/es i sovint persones voluntàries, atenen els joves expulsats temporalment dels Instituts. Aquesta acció es desenvolupa durant
els matins de dilluns a divendres de 10h a 13h. Es tracta d’una tasca d’acompanyament al jove, de reflexió
de forma individualitzada amb cada un d’ells. 

Durant aquests anys s’ha creat una xarxa educativa que connecta el Ksameu, els instituts i els serveis externs de l’àmbit educatiu per donar resposta a diferents objectius:

1.     Prevenció d’expulsions dels joves d’ESO i Cicles Formatius.

2.     Ajudar als joves a adquirir noves eines, habilitats i competències
per poder desenvolupar de la millor manera la seva tasca acadèmica.

3.     Poder atendre i detectar en funció dels patrons repetitius
i de comportament situacions disruptives o problemàtiques.