FUNDACIÓ
SANT VICENÇ
DE PAÜL

La Fundació Privada Sant Vicenç de Paül va ser creada l’any 1897 amb la voluntat d’atendre als infants i joves més pobres de la ciutat de Figueres, i es creà una escola.

A finals dels anys 1990 la baixada de la natalitat per una banda i l’estat de l’edifici de l’escola per l’altra va fer optar, al Patronat de la Fundació, preveure el tancament del centre l’any 2004.

El Patronat de la Fundació va optar per construir un nou edifici per tal de donar‐li un nou ús. L’any 2007, s’inicia una nova etapa. En el nou edifici s’hi ha ubicat tots els serveis de Càritas Interparroquial i l’activitat del projecte socioeducatiu per adolescents i joves Ksameu.

ORGANITZACIÓ

Un grup format per 15 educadors i educadores contractats,
juntament amb la col·laboració de 28 voluntaris i voluntàries i
3 persones de gestió (secretaria, neteja i manteniment)
han fet possible el treball dels diferents programes.

PROJECTES

Treballem en la realització i desenvolupament de diferents projectes
per a infants, adolescents, joves i adults, amb l’objectiu d’oferir i facilitar respostes personalitzades a les necessitats educatives i socials
de cadascú, aportar eines necessàries per ajudar a esdevenir
ciutadans compromesos, solidàris i amb iniciativa.
Un espai on dur a terme les seves activitats, aficions
i somnis; un espai on créixer. 

FUNDACIÓ SANT VICENÇ DE PAÜL