ATRAPA-SOMNIS SIS

Cada tarda de dilluns a divendres s’atén als infants (de 6 a 12 anys) en grups reduïts,
acompanyant-los en els àmbits emocional, comunicatiu, lògic-matemàtic,

interpersonal i d’habilitat, també en la realització dels deures escolars (en cas de necessitat).

Per dur a terme aquesta activitat, la Fundació Sant Vicenç de Paül compta amb un equip de 3 educadors/es
(essent una d’elles la persona que coordina la proposta) que condueixen l’espai d’estudi
i les dinàmiques d’educació en el lleure.

Per poder realitzar les activitats d’oci, comptem amb els amplis espais de la parròquia de la Sagrada Família

(barri de l’Eixample de Figueres) i d’altres espais a l’aire lliure.

A més, el projecte Atrapa-Somnis compta, també, amb persones voluntàries
que col·laboren amb l’equip educatiu per dur a terme el projecte.