ATRAPA-SOMNIS SIS

És una proposta de lleure educatiu (en horari de tarda) que sorgeix de la necessitat de donar resposta
als infants de 5è i 6è de primària amb necessitats educatives i socials.
Es realitzen activitats on es treballen els àmbits emocional, comunicatiu, lògic-matemàtic,
interpersonal i d’habilitat i realització dels deures escolars (en cas de necessitat).

Per dur a terme aquesta activitat, la Fundació Sant Vicenç de Paül compta amb un equip de 3 educadors/es
(essent una d’elles la persona que coordina la proposta) que condueixen l’espai d’estudi
i les dinàmiques d’educació en el lleure.

Per una banda, comptem amb els amplis espais disponibles de la parròquia de la Sagrada Família
del barri de l’Eixample de Figueres, d’altres espais de joc per poder realitzar activitats a l’aire lliure i un solar ampli.
Per altra banda, comptem amb un hort urbà que se n’ocupen els/les joves mitjançant diversos grups de treball
i amb l’ajuda i acompanyament de la seva educadora. 

A més, el projecte Atrapa-Somnis compta també amb persones voluntàries
que col·laboren amb els/les educadors/es per dur a terme el projecte.