EMPARAULA'T

Emparaula’t és un projecte d’alfabetització, inclusiu i integrador, dirigit a les mares dels/les infants,
adolescents i joves del servei d’intervenció socioeducativa, per tal d’aprendre català, facilitar la comunicació,
desenvolupar l’autonomia i posar al seu abast un coneixement més ampli del país. 

S’ofereixen quatre dies de formació per setmana amb 3 grups de treball diferenciats per nivells:

Alfabetització 1: Nivell bàsic.
Dirigit a persones no escolaritzades, que no saben llegir i/o escriure i desconeixadores de l’alfabet llatí.

Alfabetització 2: Nivell bàsic.
Dirigit a persones escolaritzades i desconeixadores de l’alfabet llatí.

Alfabetització 3: Nivell bàsic.
Dirigit a persones escolaritzades i coneixadores de l’alfabet llatí.

Paral·lelament s’ha ofert un espai de parella lingüística o grup lingüístic amb persones voluntàries,
activitat que reforça i eixampla el procés de formació.

Amb els grups d’alumnes d’alfabetització en català s’han realitzat, també, sortides pràctiques
per potenciar l’estudi del vocabulari per tal de conèixer i utilitzar els recursos que ens aporta la pròpia ciutat. 

Al ser elevat el tant per cent de les persones marroquines, comptem amb una educadora d’origen
marroquí que facilita la cofiança en les participants i aporta patrons positius del desenvolupament. 

GRUPS LINGÜÍSTICS

Els grups lingüístics, coordinats per un educador, han estat conduits per tres persones voluntàries.
Aquests grups són un complement molt positiu per les persones que hi participen, ja que reben un suport de
2h setmanals extra de formació molt pràctica, amb propostes engrescadores i motivadores
que ajuden a aprendre l’idioma.