GARANTIA JUVENIL

Des de finals de l’any 2015 duem a terme uns programes de Garantia Juvenil, i KSAMEU gestiona dues propostes:

“Posa’t a Punt”
, una formació per educadors en el lleure infantil i juvenil i adquisició d’habilitats formatives: educació social, idiomes, iniciació a l’emprenedoria i formació en noves tecnologies, amb la intenció d’inserir laboralment els joves i/o impulsar el seu retorn a l’àmbit escolar.

“Devellnou”, una acció formativa en ebenisteria, fusteria i pintura, envelliment de mobles… encaminada a la inserció laboral del jovent. En aquest programa el jovent també es forma en idiomes, en noves tecnologies, en iniciar-se en el coneixement d’accions emprenedores, etc.

Durant l’any 2019 la Fundació Sant Vicenç de Paül va comptar amb dos Projectes Singulars de Garantia Juvenil, programa impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, projectes adreçats a l’orientació i inserció laboral de joves empordanesos entre 16 i 29 anys. En aquesta edició s’inicien dues noves línies de treball:

“L’Escola d’Hortolans de l’Alt Empordà”, que compta amb 12 places realitza les següents accions específiques:

Acompanyament individual i orientació laboral i formativa per a joves. Formació professionalitzadora:

Agricultura ecològica i hortofrutícola a la Catalunya nord oriental (200h + pràctiques d’empresa)
Aprofitament i transformació de productes de l’horta ecològica (40h)
– Formació en TIC, emprenedoria, francès, medi ambient i gènere (90h totals)
– Visites de coneixement a empreses i entitats del sector agrícola
– Participació en formacions dels sector agrícola (PATT i Unió de Pagesos)
– Accions de voluntariat
– Suport psicològic i terapèutic

Aquest projecte té com a col·laboradors l’entitat El trull d’oli Amiel i Basserba de Vilafant i l’Escola d’Hosteleria de l’Alt Empordà.

“Posa’t a Punt”, la 3ª edició del Projecte Singular amb una formació als joves centrada en l’atenció a les persones. Aquest projecte, compta amb 40 places i consta de les següents formacions:

Acompanyament individual i orientació laboral i formativa per a joves. Formació professionalitzadora:

– Atenció a les persones grans (90h + pràctiques d’empresa)
– Atenció a les persones amb dependència (20h)
– Atenció a les persones amb discapacitat (20h)
– Certificat de professionalitat en Dinamització d’activitats infantils i juvenils.
– Formació en TIC, emprenedoria, francès, medi ambient i gènere (90h totals)
– Visites de coneixement a empreses i entitats del sector de l’atenció a les persones.
– Accions de voluntariat 
– Suport psicològic i terapèutic.

Les entitats col·laboradores d’aquest projecte són la Fundació Salut Empordà, la Fundació Altem, la Fundació Drissa i la Fundació Esplai Girona.

A més a més, els dos programes ofereixen als joves formació en llengua francesa, càpsules informatives d’emprenedoria, formació en TIC, coneixement del medi i igualtat de gènere, etc. ; la formació es completa amb tutories personals i orientació individualitzada a cada un dels joves, suport per a la inserció laboral i retorn al sistema educatiu, i visites de coneixement a empreses del territori.