ESTIU

La Fundació Sant Vicenç de Paül ofereix activitats d’estiu vinculades als programes de Ksameu i Atrapa-Somnis
que faciliten la participació de les persones joves vinculades a la Fundació, però alhora obren noves places
per oferir participació a les persones joves de tota la ciutat. 

S’ofereix un casal durant el mes de juliol i uns campaments els primers dies d’agost.
El casal està dividit en diferents grups d’edats amb estructures similars però programacions diferenciades
segons les necessitats. Hi ha un grup de primària, un grup de ESO i un grup de 16 anys o més. 

La programació varia segons el grup, però tant es treballa per projectes i/o amb un ojectiu comú,
com fent activitats dinàmiques de repàs acadèmic, com lleure, jocs, tertúlies, esports i activitats experimentals.
A més, al grup de joves més grans se’ls ofereixen diferents formacions com:
Primers auxilis, Manipulació d’aliments i Premonitor/a de lleure educatiu.

Durant l’estiu es posa especial èmfasi en treballar el pas de 6è de primària a 1er d’ESO, no només pel que fa
als continguts acadèmics i el canvi de metodologia de treball, sinó també al fet de canviar de Centre Escolar,
de professorat i d’entorn relacional. 

És per aquest motiu que, al llarg del juliol, es creen espais de trobada i reunió entre joves d’ESO
de cada institut amb els/les joves de 6è que el curs vinent aniran a aquell mateix institut,
i comparteixen dubtes, experiències, anècdotes…
També es visiten els futurs instituts perquè tinguin l’espai més controlat. 

Per altra banda, els campaments es realitzen en entorns naturals i/o cases rurals, espais que disposin de platja
a pocs minuts o terreny d’acampada per muntar tendes, dutxes i lavabos, espai de cuina i menjador.
Allà es fan activitats vàries a l’aire lliure, de contacte amb el medi, de cohesió de grup i de convivència i ajuda mútua.
La majoria d’anys anteriors s’han fet activitats de voluntariat amb el Parc Natural dels Aiguamolls de L’Empordà.